Nowa strona 1
 

środa, 23 września 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Składki członkowskie
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Cennik usług

Cennik usług świadczonych przez Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
Obowiązuje od 01.01.2018 roku
 
 
 
l.p.
Rodzaj usługi
Dla członków
Pozostali
Uwagi
1.
Deklaracje ZUS
 -
-
-
 
Od 1 ubezpieczonego
7,- zł
10,- zł
VAT zw.
 
Przekaz elektroniczny
7,- zł
10,- zł
VAT zw.
 
Korekty od kartki
1,50 zł
10,- zł
VAT zw.
 
Korekty powyżej 30 kartek
1,00 zł
10,- zł
VAT zw.
2.
Skompletowanie wniosku o dofinansowanie lub ulgę
 
80,- zł
 
130,- zł

VAT zw.
3.
Usługi administracyjno – biurowe (księgowość) wg liczby wprowadzonych dokumentów
50 zł – 410,- zł
100 zł - 460 zł
VAT zw.
4.
Deklaracje skarbowe
 -
 -
-
 
PIT -11, 16A
8,- zł
18,- zł
VAT zw.
 
PIT- 28, PIT-36
35,- zł
60,-zł
VAT zw.
 
PIT-37
30,- zł
60,-zł
VAT zw.
5.
Ochrona środowiska
-
 -
-
 
Zgłoszenia
90,- zł
160,- zł
VAT zw.
 
Sprawozdania odpady (roczne)
60,- zł
100,- zł
VAT zw.
 
Sprawozdania  - opłaty środowiskowe rocze
60,- zł
100,- zł
VAT zw.
6.
Wnioski do PEFRON
12,- zł
40,- zł
VAT zw.
7.
Protokoły powypadkowe
60,- zł
120,- zł
VAT zw.
8.
Wnioski o refundację wynagrodzeń uczniowskich
-
50,- zł
VAT zw.
9.
Teczki uczniowska i pracownica
 
15,- zł
 
25,- zł

VAT zw.
10.
Wypełnianie  teczki pracowniczej
25,- zł
35,- zł
VAT zw.
11.
CEIDG
-
25,00
VAT zw.
12.
Wnioski  do PUP o uruchomienie działalności
-
60,- zł
VAT zw.
13.
Wnioski do PUP o doposażenie stanowiska
60,- zł
120,00
VAT zw.
14. Wypełnienie sprawozdania do GUS 30,- zł - VAT zw.
15.
Usługo ksero
 -
 -
 -
 
Kartka A-4 jednostronnie
0,30 zł
0,50 zł
VAT zw.
 
Kartka A-4 dwustronnie
0,50 zł
0,80 zł
VAT zw.
 
Kartka A-3 jednostronnie
0,50 zł
0,80 zł
VAT zw.
 
Kartka A-3 dwustronnie
0,80 zł
1,00 zł
VAT zw.
16.
Sala za godzinę (bez kuchni)
35 zł
70 zł
VAT zw.
17.
Salka Zarządu za godzinę
25 zł
50 zł
VAT zw.
18.
Umowy najmu długoterminowe
 
 
Od metra kw.
15,- zł
15,- zł
VAT zw.
 
Ogrzewanie o metra
7,00 zł
7,00 zł
VAT zw.
19.
Kursy stałe
 
 
 
 
pedagogiczny
800 zł
800 zł
VAT zw.
 
Przygotowujący do egzaminu czeladniczego
550 zł
550 zł
VAT zw.
 
BHP okresowy .
 -
 -
-
 
- dla pracodawców
120 zł
120 zł
VAT zw.
 
- dla pracowników na stan. robotniczych
80 zł
80 zł
VAT zw.
 
Wstępne dla uczniów
20 zł
20 zł
VAT zw.
 
Wstępny dla pracowników
25 zł
30 zł
VAT zw.
20.
Inne kursy i szkolenia według wcześniej sporządzonej kalkulacji
 -
-
-
21. Wystawienie duplikatu dyplomu ukończenia kursu pedagogicznego 10 zł 20 zł VAT zw.
 
Składki opłacane przez członków Cechu
 
 l.p.
 
Treść
Składka miesięczna
w zł.
Składka
Roczna
w zł.
Uwagi
1.
Składka podstawowa dla zakładów prowadzonych na cały etat

45,00
 

540,00

 -
2.
Za każdego pracownika (bez uczniów)
2,-
Max.mies.10 zł
           24,-
      Max. 120,-
Liczymy nie więcej niż 5 pracowników
3.
Emeryci pracujący 1-osobowo
10,-
120,-
-
4.
Składka dla osób które zawiesiły działalność
10,-
120,-
Maksymalnie okres zawieszenia do 24 miesięcy
4.
 
Składka na promocję
2,-
24,-
-
5.
 
Opłata wpisowa do Cechu
* na ogólnych zasadach
*dla osób nie mających spłaconych wobec Cechu zobowiązań

200,- zł
700,- zł

-

Jednorazowo
 
W ramach opłacanej składki Cech świadczy usługi
1.       informacyjno doradcze z zakresu zagadnień administracyjno prawnych, informowanie o odbywających się targach i wystawach, informacje o możliwościach nawiązywania współpracy gospodarczej, wyszukiwanie partnerów handlowych itp. ,
2.       obsługa w zakresie szkolenia uczniów (umowy, uregulowania kodeksu pracy, refundacje, egzaminy itp.)
3.       organizowanie imprez integracyjnych dla rzemieślników ich rodzin i emerytów rzemiosła,
4.       Promowanie rzemiosła - świadczonych usług przez Organizację oraz jej członków, reprezentowanie rzemiosła na zewnątrz
5.       prowadzenie ubezpieczenia grupowego Compensa
6.       wykonywanie innych zadań zleconych przez członków - zgodnych z zapisami w statucie.

© 2006 - 2020 r.Cech Rzemiosł Różnych w Wšgrowcu | Opieka i wykonanie : Logi.pl