Nowa strona 1
 

środa, 23 września 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Dokształcania Kadr

Ośrodek Dokształcania Kadr
 przy Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Ośrodek został zarejestrowany w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w dniu  13.12.2007r.  pod nr 6/01  przez Starostę Wągrowieckiego.

Kierownikiem  Ośrodka jest kierownik biura Cechu.

Zarząd Cechu decydując się na uruchomienie działalności szkoleniowej miał na uwadze przede wszystkim potrzeby zrzeszonych członków. W związku z tym organizujemy przede wszystkim:

  • Kursy bhp dla rzemieślników, pracowników , uczniów,
  • Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
  • Inne na życzenie klienta.

Kursy i szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia.


© 2006 - 2020 r.Cech Rzemiosł Różnych w Wšgrowcu | Opieka i wykonanie : Logi.pl