Nowa strona 1
 

środa, 23 września 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
branża metalowa
budowa maszyn i urządzeń
środki transportu ogółem
elektrotechniczne i elektroniczne
materiały budowlane
rzemiosło drzewne
branża odzieżowa
branża spożywcza
branża skórzana
branża budowlana
branża nieprzemysłowa (fryzjerstwo)
fotografowanie
wikliniarstwo
handel
agencja ubezpieczeniowa
rolnictwo i szklarstwo
wycena nieruchomości
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Cechu

Zgodnie z Art. 2 Ustawy z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle :
  1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników - zwaną dalej rzemieślnikiem.
     1a.  Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki
             cywilnej osóbfizycznych, z udziałem kwalifikownej pracy własnej, w imieniu własnym tych
             wspólników i na ich rachunek , zatrudniających do 50 pracowników
 
      2.   Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej,  
             usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych
             oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
 
Uwaga członkowie !!!!!
Na stronie tej prezentujemy rejestr zrzeszonych Zakładów z podziałem na rzemiosła . Wystarczy kliknąć na interesujące nas rzemiosło po lewej stronie.
 
Abyśmy mogli uruchomić dla każdej Firmy podstronę, prosimy o odpowiedź na pytania zamieszczone w ankiecie.
 
          Aby wypełnić ankietę prosimy kliknąć w tym miejscu.
 
 
Wszystkie dane można przekazać na naszą skrzynkę biuro@wagrowiec.icech.pl lub dostarczyć do biura Cechu.

 

 


© 2006 - 2020 r.Cech Rzemiosł Różnych w Wšgrowcu | Opieka i wykonanie : Logi.pl