Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

poniedziałek, 23 stycznia 2017 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Fernandy, Jana, Rajmundy

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Witamy serdecznie

na naszej stronie Internetowej.

 


 z cechu

• [2016-12-27] Ważne Informacje ! (wieści cechowe)

 • Przypominamy, że dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów, refundacja wynagrodzeń uczniowskich oraz refundacja PEFRON-u podlega podatkowi dochodowemu (w przypadku ryczałtu 3%)
 • Kilometrówka od 14.11.2007 pojazdy o pojemności skokowej silnika do 900 dcm3 - 0,5214 powyżej 900 dm3 - 0,8358
 • Diety z tytułu podróży służbowych od 01.03.2013 pełna dieta - 30,00 zł, ryczałt za nocleg - 45,00 zł, ryczałt za dojazdy 6,00 zł
 • Przypominamy o składaniu wniosków o refundację za IX, X, XI/2017
 • Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń składek ZUS.
 • Zmiana adresy mailowego Cechu:  biuro@wagrowiec.icech.pl


• [2016-12-27] LIMITY NA 2017 !! (wieści cechowe)

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje do kwoty 200.000 zł
 • Ryczałt ewidencjonowany:
  • jeśli obrót w roku 2016 nie był wyższy niż 644.640 zł
  • rozpoczną wykonywanie działalności w 2017 roku i nie będą korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.
 • Kasa fiskalna - należy zaprowadzić po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym obroty na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej i rolników przekroczyły w roku podatkowym 20.000 zł

Dla podmiotów które rozpoczęły działalność w ciągu roku obrotowego zwolnionym z ewidencjonowania na kasie jest kwota 20.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Mały podatnik w 2017 roku - wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem VAT) nie przekraczała w 2016 roku - 5.157.000 zł

 • Amortyzacja jednorazowa - (dotycząca małych podatników i rozpoczynających działalność) - łączna kwota jednorazowa odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w 2017 roku 215.000 zł
 • Księgi rozrachunkowe - podmioty które w 2016 roku uzyskują przychody netto co najmniej 5.157.120 zł od 01.01.2017 mają obowiązek prowadzenia ksiąg rozrachunkowych
 • w 2017 roku przychody z najmu dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5%


• [2016-12-27] Pomoc de minimis (wieści cechowe)
Przypominamy o konieczności przechowywania przez okres 3 lat wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.
© 2006 - 2017 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl