Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

poniedziałek, 18 lutego 2019 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Konstancji, Krystiana, Sylwany

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Witamy serdecznie

na naszej stronie Internetowej.

 


 

z cechu

• [2018-12-21] UWAGA - WAŻNE TERMINY: (wieści cechowe)

- Do 10-01-2019 pracownicy składają PIT-12 dot. rocznego podatku dochodowego przez pracodawcę.
- Do 20-01-2019 oświadczenie do US w razie zmiany formy opodatkowania.
- Do 31-01-2019 - PIT 28 sprawozdanie roczne dla osób opłacających podatek w formie ryczałtu od sprzedaży ewidencjonowanej.
- Do 31-01-2019 - PIT 16A sprawozdanie dla osób będących na karcie podatkowej o wysokości opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego.
- Do 31-01-2019 - PIT 4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach (od pracowników) na podatek dochodowy - obowiązkowo deklaracja elektroniczna.
- Do 31-01-2019 - ZUS IWA - informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (dot. zakładów zatrudniających średnio rocznie co najmniej 10 osób).
- Do 31-01-2019 PIT -11 dostarczyć do US (drogą elektroniczną) Do 28.02.2019 - PIT-11 dać pracownikowi.
- Do 15-03-2019 wysyłamy do Marszałka sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2018.
- Do 31-03-2019 składamy do Marszałka Województwa (w 2 wykonaniach) zbiorcze zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, (emisja zanieczyszczeń ze spalania w piecach, samochodach itp.)
- Do 30-04-2019 - zeznanie roczne do US o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2018

Przypominamy o konieczności przechowywania przez okres 3 lat wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.


• [2018-10-31] Zaproszenie na konferencję dla pracodawców działajacych na terenie Powiatu Wągrowieckiego. (wieści cechowe)

ZAPROSZENIE

         W związku z obchodami EUROPEJSKICH DNIA PRACODAWCÓW 2018, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu serdecznie zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w konferencji skierowanej do pracodawców działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

              Prelegentami będą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz reprezentanci instytucji otoczenia biznesu tj.: Zakładu ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Punktu  Informacyjnego  Funduszy Europejskich.

            Podczas konferencji można będzie zdobyć  lub poszerzyć wiedze na temat wsparcia oferowanego Pracodawcom przez Publiczne Służby Zatrudnienia oraz zaproszone instytucje.

           Konferencja odbywać się będzie 15 listopada 2018 r.(czwartek) w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury mieszczącego się przy ul. Kościuszki 55 w Wągrowcu w godzinach  od 9.00 do 14.00. Po konferencji możliwe będzie odbycie konsultacji indywidualnych przy stanowiskach przygotowanych  w holu MDK Wągrowiec.

           Ze względu technicznych, prosimy zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji najpóźniej do 13 listopada br. telefonicznie pod  numerem 67/26 21 081 wew. 272 lub osobiście u doradcy klienta na stanowisku 3 i 4 ( parter PUP Wągrowiec).• [2018-09-21] (wieści cechowe)

SPOTKANIE Z URZĘDEM SKARBOWYM

Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu zaprasza na spotkanie z Urzędem Skarbowym, które odbędzie się w dniu 28.09.2018r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Cechu.
Tematem spotkania będą:
  1. Sukcesja (przejęcia zakładu) w przedsiębiorstwach osób fizycznych,
  2. Bieżące problemy z podziałem podatku( split payment),
  3. Bieżące problemy podatkowe w pytaniach i odpowiedziach.
© 2006 - 2019 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl